Kácení stromů

oragetblob-2Kácení stromů patří mezi nejrizikovější práce při které každoročně přijde oživot nebo se těžce zraní nemalé procento lidí. Kácení stromů je také jednou z fyzicky i psychicky nejnáročnějších prací. Je nevyhnutelné zde spojit veškeré zkušenosti a obezřetnost, aby kácení stromů probíhalo bezpečně a s výborným výsledkem. Nejedná se o pouhé použití síly bez promyšlených a dobře plánovaných kroků.

Při kácení stromů je nezbytné věnovat náležitou pozornost identifikaci nebezpečí a na základě vyhodnocení rizik přijmout potřebná opatření. Při stanovení pracovního postupu je nutno zohlednit druh dřeviny, stáří a zdravotní stav kácených stromů, tvar koruny a další podmínky na místě pracoviště jako je stav terénu nebo povětrnostní podmínky.

dsc01098Již šestým rokem drtivou část zakázek tvoří kácení stromů které spadá do kategorie rizikové. V lesnických pracích jde především o likvidování polovývratů, vývratů a polomů. Při práci pro firmy, úřady a soukromé osoby jde především o rizikové kácení stromů v okolí budov, silnic, železnice nebo ořez nežádoucích dřevin v blízkosti elektrického vedení.

V poslední době převládají zakázky obcí a měst při odstraňování nežádoucích stromů na hřbitovech. Od kácení thůjí, přes nebezpečně rostlé listnaté stromy, až po nevhodně přerostlé jehličnany rostoucí v bezprostřední blízkosti hrobů, které vlivem povětrnostních podmínek kořeny nadzvedají náhrobky a ničí mramorové desky nebo hrozí vývratem.

wallpaper5_800x600Kromě kácení stromů Vám mohu nabídnout služby v oblasti údržby zeleně, včetně realizace náhradní výsadby. Vzhledem k tomu že spolupracuji s několika subjekty ve stejném oboru jsem schopen zajistit nákup a prodej dřeva, odkoupení lesa od drobných vlastníků, zajistit štěpkování nebo jinou ekologickou likvidaci dřevní hmoty. V neposlední řadě Vám mohu nabídnout poradenskou činnost v oblasti lesního hospodářství.

Ve fotogalerii najdete reference ve formě fotografií z akcí které byli realizovány v poslední době. V případě jakýchkoliv dotazů, nabídky výběrového řízení nebo jiné zakázky neváhejte poslat email.